19 January 2017 - The company

KPN to reappoint Joost Farwerck as COO

The Supervisory Board of Royal KPN N.V. announces its intention to reappoint Joost Farwerck to KPN’s Board of Management as the company’s Chief Operations Officer (COO), for a second four-year term. The Supervisory Board will inform shareholders of the intended reappointment during the Annual General Meeting of Shareholders, which will take place on 12 April 2017, following which the final reappointment decision will be taken.

De heer Farwerck is in zijn rol als COO verantwoordelijk voor de implementatie van de operationele- en netwerkstrategie van KPN. Onder zijn leiding zijn er belangrijke mijlpalen bereikt in het Vereenvoudigingsprogramma en andere operationele verbeteringen doorgevoerd bij KPN. Op basis van deze resultaten en kijkend naar de uitvoering van KPN’s strategie in de toekomst, gelooft de Raad van Commissarissen dat continuering van de benoeming van de heer Farwerck in het beste belang is van het bedrijf en alle belanghebbenden.

De heer Farwerck werkt sinds 1994 bij KPN. Voorafgaand aan zijn benoeming in de Raad van Bestuur in 2013 bekleedde hij verschillende senior management posities binnen een aantal segmenten in Nederland.

KPN’s Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven inzake de voorgenomen benoeming van de heer Farwerck.