MP3 JPG MP4
2 1 6 Header 2
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN

Vooruitgang voor
mens en milieu

KPN draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die tot 2030 van kracht zijn. Wij richten ons hierbij op de 5 doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben.

De Verenigde Naties (VN) hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Dit zijn doelen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die 2015 eindigden. De nieuwe doelstellingen zijn van 2015 tot 2030 van kracht. KPN gelooft in vooruitgang, voor mens én milieu. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan deze doelen van de VN.

KPN focust op de 5 doelen waar we met onze producten en diensten de grootste invloed op hebben.

2 1 6 Un Goals
03. Goede gezondheid en welzijn

Zorg voor gezond leven en stimuleer welzijn voor iedereen, van alle leeftijden.

Om dit ontwikkelingsdoel te bereiken is het essentieel om goede gezondheidszorg te kunnen blijven bieden. KPN gelooft dat ict bijdraagt om de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk en kwalitatief op peil te houden.

We ontwikkelen diensten waarmee we zorgaanbieders ontlasten en patiënten betere zorg bieden. Zo kunnen artsen via ZorgCloud van KPN veilig informatie uitwisselen en betere diagnoses stellen. En met Hartritmediagnostiek maken patiënten thuis een hartopname, die automatisch naar de Medische Service Centrale wordt gestuurd. Een toepassing die het leven van zowel arts als patiënt makkelijker maakt en die bovendien kosten bespaart.

08. Eerlijk werk en economische groei

Stimuleer inclusieve en duurzame economische groei en werkgelegenheid voor iedereen.

Dit doel staat voor duurzame economische groei, met werkgelegenheid voor iedereen. Technologische innovaties als de cloud, big data en kunstmatige intelligentie zijn een motor voor nieuwe banen en bedrijfsgroei. Volgens het #SMARTer2030 rapport leveren nieuwe ict-ideeën in 2030 maar liefst 74 miljard euro aan economische voordelen voor Nederland op.

Met onze ict-oplossingen en betrouwbare netwerken leveren we een bijdrage aan nieuwe manieren van werken. We geloven dat ‘het nieuwe werken’ Nederlanders effectiever, duurzamer en prettiger laat werken. Met online applicaties, digitale werkplekken, maar ook met onze cloud-oplossingen en snelle verbindingen geven we werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor duurzame groei.

09. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw aan een flexibele infrastructuur, en bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Ontwikkeling voor de toekomst vraagt om veerkrachtige infrastructuur. Netwerken die alle mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen aankunnen. Van innovatief transport tot slimme gebouwen, van online dienstverlening tot objecten die via het Internet of Things met elkaar communiceren.

Het KPN-netwerk is onlosmakelijk verbonden met Nederland en zit tot in de haarvaten van het land. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te zorgen voor de beste ict-infrastructuur, vandaag en morgen. Een netwerk dat we met innovaties en investeringen continu onderhouden en verbeteren.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Creëer steden die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.

Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad. Ook in Nederland blijven steden groeien, zo voorspelt het CBS. Eén van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om deze grote steden op een duurzame manier in te richten: veilig, slim en met oog voor mens en milieu. Technologische innovatie is de verbindende factor in de stad van de toekomst.

KPN werkt aan Smart Cities: slimme steden die door technologie aangenamer zijn om in te wonen. In Amsterdam en Rotterdam hebben we meegewerkt aan straatverlichting die pas aangaat zodra er iemand in de buurt is, afvalcontainers die een signaal geven als ze vol zijn en parkeerplekken die online laten weten dat ze vrij zijn. Zo wordt de stad prettiger, schoner en efficiënter.

13. Klimaatactie

Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan.

De VN bestrijdt klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Daar zijn dringende maatregelen voor nodig. Ict heeft daar een belangrijke rol in. Technologie moet zelf steeds zuiniger worden, maar is tegelijk de basis voor nieuwe duurzame initiatieven.

KPN begint bij zichzelf. We werken klimaatneutraal en maken onze netwerken en datacenters ieder jaar zuiniger. Daarnaast helpen we onze klanten hun energieverbruik terug te dringen. Modems worden bijvoorbeeld steeds zuiniger. En dankzij cloud-oplossingen en video-conferencing kan er vanaf elke locatie gewerkt worden, waardoor er minder kilometers op de weg hoeven afgelegd.

Lees alles over de 17 wereldwijde doelstellingen op globalgoals.org

Innovatie

Innovatie geeft
technologie betekenis