MP3 JPG MP4
2 1 3 Header
Onze leveranciers

Samen kom je verder

Als groot bedrijf nemen we jaarlijks veel producten en diensten af bij leveranciers. Omdat duurzaamheid diep geworteld is in onze organisatie, stellen we hoge eisen aan de partijen waarmee we samenwerken. KPN kijkt daarbij kritisch naar hun invloed op het milieu en naar de arbeidsomstandigheden van het personeel.

We werken nauw samen met leveranciers om apparatuur en producten groener te maken. Deze partners delen onze toewijding om steeds duurzamer te werken. Alleen samen met al deze partijen in de keten kunnen we ons energieverbruik terugdringen en werkomstandigheden verbeteren. Zo brengen we onze ambitie in praktijk om op termijn circulair te ondernemen, waarbij we alle grondstoffen hergebruiken en vrijwel geen afval meer produceren.

Kerncijfers

Partnerships

KPN heeft met ca. 5.000 leveranciers gewerkt in 2017.

Spendings2

82% van onze uitgaven gaat naar leveranciers in Nederland.

Netherlands

Meer dan 89% van onze leveranciers zijn gevestigd in Nederland.

Hoge eisen

Als KPN producten of diensten inkoopt, stellen we hoge eisen aan de leveranciers. Wij zien hen als partners in het behalen van gemeenschappelijk succes. Daarom willen wij werken met leveranciers die in staat zijn samen strategische doelen te verkennen en verbeteringen door te voeren in de keten. Onze leveranciers zijn innovatief, denken met ons mee en zijn proactief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij maken duidelijke en concrete afspraken met de partijen waarmee wij op structurele basis samenwerken. We leggen hierbij niet alleen de specificaties over producten en diensten vast, maar ook de duurzame manier waarop deze geleverd dienen te worden. Download hier de Nederlandse versie van de Algemene Inkoop Voorwaarden..

Wie levert aan KPN moet voldoen aan de gedragscode voor leveranciers. Daarin hebben we sociale en milieu-eisen vastgelegd voor leveranciers. Deze code is gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties en de kernverdragen van de International Labor Organisation (ILO). De code bevat voorwaarden over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, privacy, veiligheid, milieu, omkoping en fraude. De gedragscode is onderdeel van onze algemene inkoopvoorwaarden.

Samenwerking grote telecombedrijven

Om niet alleen in eigen land, maar op wereldwijde schaal verantwoord te ondernemen, zijn 7 grote telecombedrijven samen de Joint Audit Cooperation (JAC) gestart. KPN werkt hierin samen met Belgacom, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Swisscom en Vodafone. JAC heeft als doel om audits te doen bij belangrijke leveranciers. Met die controles zorgen de telecombedrijven dat alle grote spelers in de keten zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

JAC is opgericht in 2010. In 2011 heeft onder meer KPN zich aangesloten bij de internationale samenwerking. JAC controleert inmiddels 64 grote leveranciers in China, Taiwan, India, Japan, Zuid-Korea, Oost-Europa en Zuid-Amerika.

Behalve het JAC is KPN aangesloten bij een groot aantal organisaties. Onder Samenwerkingsverbanden is daar een compleet overzicht van te vinden.

2 1 3 Image Wandcontactdoos 2
PRAKTIJKVOORBEELD #1

Minder plastic

Een mooi voorbeeld van hoe je gezamenlijk een product duurzamer kunt maken, is de nieuwe wandcontactdoos die KPN samen met een leverancier ontwikkelde. Dit kastje wordt geplaatst bij klanten thuis om hen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. De nieuwe wandcontactdoos is 75% kleiner en lichter dan bestaande kastjes. We verwachten dat dit innovatieve ontwerp in 2017 bijna 33 ton aan plastic bespaart.

2 1 3 Image Servers 2
PRAKTIJKVOORBEELD #2

Zuinige servers

Een van onze leveranciers kwam met een innovatieve IT-server die meer data verwerkt en tegelijk een stuk zuiniger is. KPN testte deze server met succes, waarna we 24 van deze nieuwe servers in gebruik namen. Dit bespaart 0,22 GWh per jaar – evenveel als het energieverbruik van 66 huishoudens.

2 1 3 Papier
Praktijkvoorbeeld #3

Besparen op papier

Onze klanten gaven aan dat zij weinig gebruik maken van de papieren handleidingen voor onze modems en tv-ontvangers. Zij zoeken deze informatie liever online op. Daarom hebben we samen met de leveranciers van deze apparaten besloten om de uitgebreide handleidingen te vervangen door beknopte instructies, met alleen de belangrijkste informatie. Dit scheelt ieder jaar ongeveer 286 ton papier en €660.000 aan kosten.

Samenwerken

Omdat een betere wereld
ons allemaal aangaat