2 4 8 Header 2
Telefoons, masten en gezondheid

Altijd ruim
binnen de norm

Nieuwe technologie brengt nieuwe vragen met zich mee. Bijvoorbeeld over de effecten van zendmasten en telefonie op onze gezondheid. Volgens veel verschillende onderzoeken is er geen enkele reden tot zorg. KPN volgt de ontwikkelingen op de voet om zo altijd ruim binnen de wettelijke regelgeving te blijven.

Om mobiel bellen en internetten te kunnen aanbieden, heeft KPN, net als andere aanbieders, vergunningen en frequenties verkregen van de Nederlandse overheid. Onderdeel daarvan zijn strenge normen en voorschriften over de blootstelling aan elektromagnetische velden – ook wel straling genoemd. KPN blijft altijd binnen de geldende stralingslimieten. We nemen daarbij een ruimere veiligheidsmarge in acht dan wettelijk moet: de blootstelling aan straling bij onze mobiele telefonie-zendmasten is vele malen lager dan de (inter-)nationaal gehanteerde grenswaarden.

Dekkend netwerk van antennes

Nederland heeft meer dan 21 miljoen mobiele aansluitingen. Daar is een landelijk dekkend netwerk van basisstations met antennes voor nodig. Als je iemand belt, dan zendt de mobiele telefoon een signaal naar een nabijgelegen basisstation, ook wel zendmast genoemd. Dit basisstation stuurt het signaal via het vaste netwerk naar een basisstation in de buurt van de persoon die je belt. Het laatste stukje van het basisstation naar de ontvanger gaat weer door de lucht. Het signaal door de lucht gaat via radiogolven, die bestaan uit een elektromagnetisch veld.

Regels en onderzoek

We houden ons strikt aan alle nationale en internationale normen en voorschriften rondom elektromagnetische velden. Dit blijkt ook uit onderzoek van het Agentschap Telecom, dat bevestigt dat alle gemeten veldsterktes rond zendmasten onder de geldende limieten blijven.

Tegelijk blijven mobiele technologie en het onderzoek naar de effecten daarvan in ontwikkeling. In Nederland kijken onder meer de Gezondheidsraad, het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, het Agentschap Telecom en het Antennebureau naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. KPN voelt zich buitengewoon verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van ons netwerk. We volgen daarom al het onderzoek op de voet, in binnen- en buitenland.

2 4 8 Image

Kinderen en mobiele telefoons

Jongeren gebruiken op steeds jongere leeftijd een mobiele telefoon. Daarom hebben ouders soms vragen over het effect van mobiele apparaten op de gezondheid van hun kinderen. Huidig onderzoek toont niet aan dat mobiele telefoons voor kinderen een (verhoogd) gezondheidsrisico hebben. Maar omdat jongeren steeds meer, en vanaf een jongere leeftijd, gebruik maken van mobiele communicatie, doet de Wereldgezondheidsorganisatie met prioriteit nader onderzoek, onder kinderen van verschillende leeftijden. Ook dit onderzoek volgt KPN op de voet.

Meer informatie

Meer informatie over elektromagnetische velden (EMV) en mogelijke gezondheidsrisico’s is beschikbaar via één van onderstaande instanties.

De Gezondheidsraad

Deze organisatie adviseert de overheid als onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek, onder meer over EMV en gezondheid. Op de website staan uitgebrachte adviezen en informatie over adviezen in voorbereiding.

Naar de website


Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het platform is opgericht in 2007 door het ministerie van VROM. Het verzamelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

Naar de websiteAgentschap Telecom

Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en maakt (inter-)nationale afspraken over het gebruik van frequenties. Ook houdt de instantie toezicht op de naleving van deze afspraken door telecomoperators.

Naar de websiteAntennebureau

Het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. Bij het Antennebureau kun je terecht voor informatie over de wetgeving rond de plaatsing van antennes en de toepassingen waar antennes voor worden gebruikt, en over EMV en gezondheid. Het bureau doet op frequente basis onderzoek naar de hoeveelheid straling, overal in Nederland. De rapporten zijn eenvoudig in te zien via een interactieve kaart.

Naar de websiteMonet

Vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 de plaatsing van antennes afstemt met overheden en zo nodig omwonenden, en informatie geeft over dit onderwerp. Op de site van Monet staat informatie over het gebruik van mobiele netwerken en antennes.

Naar de websiteStraling beperken

Op basis van wetenschappelijk onderzoek kan niet worden geconcludeerd dat elektromagnetische velden schadelijk zijn voor de gezondheid. Mocht je desondanks, om wat voor reden dan ook, de blootstelling aan straling willen beperken, dan vind je hieronder een aantal tips. Het betreft algemene informatie en geen aanbevelingen van KPN of van wetenschappelijke organisaties.


Midden in de samenleving

Zo verbinden we Nederland